Vakyache 2 Arth

Vakyache 2 Arth Marathi Joke

शाळेत मराठीचा क्लास चालू होता. बाई : हे बघा मुलांनो ,मराठी मध्ये प्रत्येक वाक्याचे २ अर्थ काढता येतात!! मन्या : बाई काढून दाखवा ना !!!!! बाई ( लाजुन ) : खाली बस मन्या येडया ! तुझ्या या वाक्याचे देखील २ अर्थ निघतात   Shalet Marathicha Class Chalu Hota… Bai: He Bagha Mulano, Marathi Madhye Pratyek … Read moreVakyache 2 Arth