Sasubai Javai Joke – Mulichya Aaiche Swapn

Mulichya Aaiche Swapn Marathi Joke

प्रत्येक मुलीच्या आईचे स्वप्न असते कि, तिच्या मुलीला चांगला मुलगा मिळावा… आता तुम्हीच सांगा… मी तरी कोणा-कोणाच्या आईचे स्वप्न पुर्ण करु..?   Pratyek Mulichya Aaiche Swapn Asate Ki, Tichya Mulila Changla Mulaga Milava… Aata Tumhich Sanga…………… Me Tari Kona- Konachya Aaiche Swapn Purn Karu…?