Makya ani Kolambus

Makya ani Kolambus Marathi Joke

मक्या चा मुलगा  : बाबा , माना सांगा तुम्ही जास्त हुशार की मी ? मक्या: अर्र मीच ! कारण मी तुन्झा बाबा आहे . मुलगा  : व्हाय काय बाबा , मग माना सांगा अमेरिकेचा शोध कुणी लावला ? मक्या : कोलंबस . मुलगा  : मंग , त्याच्या बाबांनी का नाही लावला ? मक्या : र … Read moreMakya ani Kolambus