Kaksprsh

Kaksprsh Marathi Joke

झम्प्या घरी जातो आणि म्हणतो लवकर जेवायला वाढ.माझ्या पोटात कावळे ओरडत आहेत. झंपि: त्याच्या पोटाला हात लावते झम्प्या: हे काय केलास? झंपि: काकस्पर्श….. Zampya Ghari Jato Aani Mhanto Lavakr Jevayla Vadh. Mazya Potat Kavale Ordat Aahet. Zampi: Tyachya Potala Hat Lavate Zampya: He Kay Kelas? Zampi: Kaksprsh….