Guruji ani Bandu

Guruji ani Bandu Marathi Joke

गुरुजी – बंडू खर खर सांग नाहीतर चड्डी काढून मारेन तुला…. बंडू – पण सगळी चूक माझी आहे, तुम्ही का चड्डी काढताय..??   Guruji: BanduKhar Khar Sang Nahitar Chaddi Kadhun Maren Tula….. Bandu: Pan Sagali Chuk Mazi Aahe, Tumhi KA Chaddi  Kadhatay…??