सर: इंग्रजांनी चंद्रावर

सर: इंग्रजांनी चंद्रावर Marathi jike

सर: इंग्रजांनी चंद्रावर पाणी &बर्फाचा शोध लावला आहे. आता सांगा तुम्ही यातून काय शिकल . गण्या : सर आता फक्त आपल्याला दारू आणि चकणा घेऊन जायच आहे Sir: Engrjani Chndravar Pani & Barfacha Shodh Lavla Aahe. Aata Sanga Tumhi Yatun Kay Shikal Ganya: Sir Aata Fakt Aaplyala Daru Aani Chakana Gheun Jaych Aahe