मराठी ग्रामर

मराठी ग्रामर Marathi joke

गुरुजी :- ती मुलगी सर्व मुलांकडे पाहून हसते सांग बर झंम्प्या या वाक्यात मुलगी काय आहे? : झंम्प्या :- “मुलगी चालू आहे. Guruji: Ti Mulagi Sarv Mulakade Pahun Haste Sanga Bar Zampya Ya Vakyat Mulagi Kay Aahe? . . Zampya: “Mulagi Chalu Aahe.