भूत-काळ

भूत-काळ Marathijoke

मध्यम वयाची शिक्षिका शाळेत व्याकरणातले काळ शिकवत असते…. सोप्पा प्रश्न विचारते…. सांगा, “मी सुंदर आहे…” हा कोणता काळ आहे??? . . कोपरातून आवाज येतो, “भूत-काळ” भवाने… Madyam Vayachi Shikshika Shalet Vyakrnatle Kal Shikavt Aste… Soppa Parshn Vichyarte…. Sanga, Mi Sunder Aahe…” Ha Konta Kal Aahe ??? Kopryatun Aavaj Yeto,” Bhutkal” Bhvane….