भिकारी गंपू

भिकारी गंपू Marathi joke

भिकारी : साहेब, काही खायला द्या ना! गंपू : अजून स्वयंपाक झाला नाही. भिकारी : हा माझा नंबर घ्या… स्वयंपाक झाला की मिस्ड कॉल द्या, मी येतो! Bhikari: Saheb, Kahi Khayla Dya Na! Gampu: Ajun Svaynpak Zala Nahi. Bhikari: Ha Maza Number Ghya … Svaynpak Zala Ki Missed  Call  Dya,mi Yeto!