बाबा मुलगी

बाबा मुलगी Mrathi joke

बाबा : पोरी, मोठी झाल्यावर तू काय करणार आहेस? मुलगी : काही नाही. आई बनेन, शिक्षण घेईन, लग्न करीन. आणखी काय करणार? बाबा : योजना चांगल्या आहेत तुझ्या बेटा. फक्त जे काही करशील ते योग्य क्रमाने कर, म्हणजे झालं!!! Baba: Pori Mothi Zalyavar Tu Kay Karnar Aahes? Mulagi: Kahi Nahi. Aai Banen, Shikshn Gheain Lagn … Read moreबाबा मुलगी