बाँलिवुड

बाँलिवुड Marathi joke

मुलगी -आई गावात बाँलिवुड वाले आलेत…! आई -घरात ये ते वाईट असतात… मुलगी – हिरो ईमरान हाशमी आहे…!! आई – अरे देवा मग तर आजीला पण घरात घे …! Mulagi: Aai Gavat Bollywood Vale Aalet…! Aai Gharat Ye Te Vait Asatat… Mulagi: Hero Imbran Hashmi Aahe..!! Aai: Are Deva Mag Tar Aajila Pan Gharat Ghe…!