धमकी

धमकी Marathi joke

आज शेजारणी सोबत थोडे भांडणं झाले ती म्हणतीये, ” दम असेल तर एकटा येउन भेट” . . . . . तेव्हापासुन माझं मन बेचैन झालंय, सालीनं धमकी दिली की ऑफर। Aaj Shejarni Sobat Thod Bhandn Zale Ti Mhantiye, . . . Tenvhapasun Maz Man Bechian Zalay Salin Dhamki  Dili Ki Offer |