गणपुले सर मंजू

गणपुले सर मंजू Marathi joke

गणपुले सर : सांगा पाहू सगळ्यात जुना प्राणी कोणता? मंजू : झेब्रा. गणपुले सर : असं का बरं? मंजू : कारण तो ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट असतो ना Ganpule Sir: Sanga Pahu Saglyat Juna Prani  Konta? Manju: Zebra. Ganpule Sir: As Ka Bar? Manju: Karan To Black And White Astona Na