शिक्षक  बंड्या डॉक्टर

शिक्षक बंड्या डॉक्टर

शिक्षक : सांगा पाहू, विद्यार्थी आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये काय साम्य आहे?
हात वर करून बंड्या सांगतो, ‘सर, ओपेरशन झाल्यावर डॉक्टर आणि पेपर झाल्यावर विद्यार्थी एकच सांगतात.’
शिक्षक : काय ते?
बंड्या : आम्ही आमच्या परीने चांगले प्रयत्न केले, पण आताच काही सांगू शकत नाही.

Shikshk: Sanga Pahu Vidyarthi Aani Doctor Yanchyamadhe Kay Samya Aahe?

Hat Var Karun Bandya Sangto, Sir Oparetion Zalyavr Doctor Aani Paper Zalyavar Vidhyarthi Ekach Sangtat.

Shikshk: Kay Te?

Bandya: Aamhi Aamchya Parine Changle Praytn Kele Pan  Aatach Kahi Sangu Shakt Nahi

.

Comments

Leave a Comment