साठ वर्षांची म्हातारी

साठ वर्षांची म्हातारी

एक साठ वर्षांची म्हातारी बाई रस्त्याने चालली असताना तिला एक आवाज ऐकूं आला ‘‘तू 80 वर्षांपर्यंत जगशील.’’ तिने आजूबाजूला पाहिले, पण तिला कुणी दिसले नाही. तो नक्की देवाचाच आवाज होता असे तिला वाटले. म्हणून ती प्लॅस्टिक सर्जनकडे गेली.

तिने नखशिखांत सौंदर्योपचार करुन घेतले. आता ती पुढची वीस वर्षें छानच दिसली असती. ती डॉक्टरांच्या क्लिनिकमधून बाहेर पडली आणि तिला एका बसने धडक दिली. ती मरण पावली आणि स्वर्गांत गेली.

ती देवाला म्हणाली, ‘‘तू मला सांगितलंस कीं मी 80 वर्षांची होईपर्यंत जगेन. मला आणखी वीस वर्षें आयुष्य मिळणार होते. मग त्या बसला तू मला मारुं कसं दिलंस?

देव म्हणाला, ‘‘मी तुला ओळखलंच नाही.

Ek Sath Varshachi Mhatari Bai Rastyane Chalali Astana Tila Ek Aavaj Eku Aala “Tu 80 Varshaparyant Jagshil.”

Tine Aajubajula Pahile, Pan Tila Kuni Disale Nahi.To Nakkich Devachach Aavaj Hota Ase Tila Vatle. Mhanun Ti Plastic Surjankade Geli.

Tine Nakhashikhat Suandryopachar Karun Ghetale.Ata Ti Pudhachi 20 Varsh Chhan Disali Asti.Ti Doctoranchya Clinic Madhun Baher Padali Aani Tila Eka Busne Dhadk Dili . Ti Marn Pavali Aanis Swrgat Geli

Ti Devala Mhanli,”tu Mala Sangitals Ki Mi 80 Varshachi Hoiaparynat Jagen.Mala Aankhi 20 Varsh Aayushy Milanar Hote Mag  Tya Busla Mala Maru Kas Dil

Dev Mhanla ,”Mi Tula Olakhalch Nahi.”

 

Comments

Leave a Comment