सासुबाई सून

सासुबाई सून

सासुबाई:- सुनबाई टिकली लाव.
सून:- जीन्स वर टिकली नाही लावत कोणी.
सासू बाई:- जीन्स वर नाही सांगत मी कपाळावर लावायला सांगत आहे टिकली….
सून बेहोश… सासू मदहोश….

Sasubai: Sunbai Tikali Lav

Sun:jeans  Var Tikali Nahi Lavat Koni.

Sasubai: Jeans Var Nahi Sangat Mi Kapalavar Lavayla Sangat Aahe Tikali….

Sun Behosh…..Sasu Madhosh

Comments

Leave a Comment