Nepolian Bonapart

Nepolian Bonapart

अनुपने भंगार मध्ये पडलेली बाबा आदमची सायकल बाहेर काढली.ती दुरूस्तीसाठी सायकल रिपारिंगवाल्याकडे नेली. तेव्हा त्यांच्या सायकलची अवस्था पाहून तो ‘साहेब, या सायकलची दुरूस्ती करणे अशक्य आहे’
अनुप: ‘पण नेपोलियन बोनापार्ट तर म्हणत होता. जगात काहीही अशक्य नाही’
तो: ‘मग त्याच्याकडेच घेऊन जा.

 

Anupane Bhangar Madhe Padaleli Baba Aadamchi Saykal  Baher Kadhali .

Ti Durustisathi Saykal Reperingvalyakade Neli. Tenvha Tyachya Saykalchi

Awastha Pahun To’Saheb’ Ya Saykalchi Durusthi Karne  Ashkya Aahe”

Anup: ‘Pan Nepolian Bonapart Tar Mhant Hota,Jagat Kahihi Ashkya Nahi’

To: ‘Mag Tyachyakade Gheun Ja……’

Comments

Leave a Comment