Neil Armstrong ani Chandra ani Chandra

Neil Armstrong ani Chandra ani Chandra

मास्तर : सोन्या सांग कि चंद्रावर पहीले पाऊल

कोनी टाकले .??

सोन्या : निल आर्मस्ट्राँग

मास्तर : अगदी बरोबर .. आनि दुसरे पाऊल

कुनी टाकले..?

सोन्या : तेनच टाकल आसल की ते काय……

लंगड वाटल व्हय तुमाला ..!

Mastar: Sonya Sang Ki Chandravar Pahile Paul Koni takale??

Sonya: Neil Armstrong ….

Mastar: Agadi Barobar…Ani Dusare Paul Kuni Takale….?

Sonya: Tench Takal Aasal Ki Te Kay… Langad Vatl Vhay Tumhala……….!

Comments

Leave a Comment