Navra Bayko ani Lajan

Navra Bayko ani Lajan

बायको: (लाजत) आहो मला सांगा ना, मी तुम्हाला

किती आवडते?

नवरा: खूप खूप आवडते गं …

बायको: असं नाही खूप खूप म्हणजे किती सांगा ना  प्लिज

नवरा: म्हणजे इतकी आवडते की असं वाटतं

तुझ्यासारख्या ५-६ बायका अजून कराव्यात

Bayako: (Lajat) Aho Mala Sanga Na, Mi Tumhala Kiti Aavdate?

Navara: Khup Khup Aavdate G….

Bayako: As Nahi Khup Khup Mhanje Kiti Sanga Na Please

Navara: Mhanje Etaki Aavdate Ki As Vatat Tuzyasarkhya 5-6 Bayka Ajun Karavyat..

 

Comments

Leave a Comment