Navra Bayko ani Doctor

Navra Bayko ani Doctor

बायको: माझ्या छातीत दुखतंय.
नवरा: डाॅक्टरला दाखव.
बायको: दाखवले.
नवरा: काय म्हणाले डॉक्टर ?
बायको: ते म्हणाले Wow

Bayako: Mazya Chhatit Dukhaty.

 

Navara: Doctorla Dakhav.

 

Bayako: Dakhavle.

 

Navara: Kay Mhanale Doctor?

 

Bayako: Te Mhanale Wow…………

Comments

Leave a Comment