Mhashiche Pillu

Mhashiche Pillu

एका म्हातारीचा जावई खुप काळा होता,
सासु : जावईबापू तुम्ही एक महिना इथेच रहा मजा करा आरामात रहा.
जावई : अरे वाह सासुबाई आज खुप प्रेम ऊतू चालले आमच्यासाठी !!
सासु – अरे प्रेम वैगेरे काही नाही काळतोंडया ….
ते तर आमच्या म्हशीचे पिल्लू मेलय….
तुला बघून म्हैस कमीत कमी दूध तर देईल.

 

Eka Mhataricha Javai Khup Kala Hota,

Sasu: Javaibapu  Tumhi Ek Mhina Ethech Raha Maja Kara Aaramat Raha

Javai: Are Vah Sasubai Aaj Khup Prem Utu Chalale Aamchyasathi !!

Sasu: Are Prem Vigare Kahi Nahi Kaltondya….

Te Tar Aamchya Mhashich Pillu Melay………..

Tula Baghun Mhias Kamit Kami Dudh Tar Deial….

Comments

Leave a Comment