इज्जतीचा पंचनामा

इज्जतीचा पंचनामा

मुलगी (मक्याला) : तुझे केसं बघ….
असं वाटतं डोक्यावर गवत उगवलं आहे..!!…..
मक्या : च्यायला….तरीच मगपासुन ईचार करतोय….
ही म्हैस माझ्याजवळ कशी काय उभी हाय!
मक्या रॉक्स….मुलगी शॉक्स

Mulagi (Makyala): Tuze Kes Bagh…………………As Vatat Dokyavar Gavat Uagavl Aahe …!!

 

Makya: Chyaaila….Tarich Magapasun Echar Kartoy………

 

Hi Mhais Mazyajavl Kashi Kay Ubhi Hay!!!

 

Makya Roks ……Mulagi Shoks…

Comments

Leave a Comment