Gurujini Shala Sodali

Gurujini Shala Sodali

गुरूजी: तुझी हजेरी कमी आहे..

तू परीक्षेला नाही बसू शकत…..
गण्या: फिकीर नाॅट गुरूजी…

आपल्याला जराबी घमेंड नाय …

आपून उब्यानेच पेपर लिवू बगा…
गुरूजींनी शाळा सोडली…

Guruji: Tuzi Hajeri Kami Ahe….

Tu Parikshela Basu  Nahi Shkat…

Ganya: Fikir Not Guruji …….Aaplyala Jarabi Ghamend Nay………….

Aapun Ubhyanech Paper Livu Baga..

Gurujini Shala Sodali

Comments

Leave a Comment