Guruji Bandya ani Vyakaran

Guruji Bandya ani Vyakaran

गुरूजी मराठी व्याकरण शिकवत होते.
“मराठी व्याकरणात दोन प्रयोग आहेत:
कर्मणी प्रयोग आणि कर्तरी प्रयोग.
‘मी व्हिस्की पितो’ किंवा ‘मी रम पितो’

या वाक्यांमध्ये कोणता प्रयोग येतो?’
बंडया : तरतरी प्रयोग..!
गुरूजीनी व्यकरणाची पुस्तके जाळली

Guruji Vyakarn Shikavat Hote…”Marathi Vyakarnat Don Prayog Aahet:

Karmani Prayog Ani Kartari Prayog.”

‘Mi Vhiski Pito’ Kinva ‘Mi Rum Pito’

Ya Vakyatmadhe Konta Prayog Yeto ?

Bandya: Taratari Prayog……..!

Gurujini Vyakarnichi Pustke Jalali…

Comments

Leave a Comment