Guruji ani Bandu

Guruji ani Bandu

गुरुजी – बंडू खर खर सांग नाहीतर

चड्डी काढून मारेन तुला….
बंडू – पण सगळी चूक माझी आहे,
तुम्ही का चड्डी काढताय..??

 

Guruji: BanduKhar Khar Sang Nahitar Chaddi Kadhun Maren Tula…..

Bandu: Pan Sagali Chuk Mazi Aahe, Tumhi KA Chaddi  Kadhatay…??

Comments

Leave a Comment