गणपुले सर  मंजू

गणपुले सर मंजू

गणपुले सर : सांगा पाहू सगळ्यात जुना प्राणी कोणता?

मंजू : झेब्रा.

गणपुले सर : असं का बरं?

मंजू : कारण तो ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट असतो ना

Ganpule Sir: Sanga Pahu Saglyat Juna Prani  Konta?

Manju: Zebra.

Ganpule Sir: As Ka Bar?

Manju: Karan To Black And White Astona Na

Comments

Leave a Comment