Colgate active paste

Colgate active paste

बायको : अहो! ऐकता का?
घरामध्ये मीठ नाहीये,
मग आता भाजीत काय टाकु?
नवरा : अगं! डोक नाहिये का तुला?
घरात Colgate active paste आहे ना!
ते टाक भाजीत त्यामध्ये मीठच मीठ आहे…..

Bayako: Aho !Ekata Ka ? Gharamadhe Mith Nahiye,
Mag Aata Bhajit Kay Taku?

Navara: Ag! Dok Nahiye Ka Tula? Gharat Colgate active paste Aahe Na !
Te Tak Bhajit Tyamadhe Mithach Mith Aahe…..

Comments

Leave a Comment