Chor Police

Chor Police

पोलिस – तू गंपूचे पैसे चोरलेस हे तुला मान्य आहे का ?
चोर – मी चोरले नाही . त्यानेच त्याच्या हाताने मला काढून दिले .
पोलिस – कधी ?
चोर – जेव्हा मी त्याला बंदूक दाखवली तेव्हा .

 

Police: Tu Ganpuche Piase Chorles He Tula Manya Aahe Ka?

Chor: Mi Chorale Nahi.Tyanech Tyachya Hatane Mala Kadhun Dile.

Police: Kadhi?

Chor: Jenvha Me Tyala Banduk Dakhavli Tenvha……..

Comments

Leave a Comment