Boyfriend Girlfriend ani Ladies First

Boyfriend Girlfriend ani Ladies First

एकदा २ प्रेम करण्यार्या जोडप्यानी आत्महत्या करण्याचे ठरवले.
मुलाने आधी उडी मारली.
मुलीने डोळे बंद केले आणी मागे सरकली.
मुलाने हवेत पॅराशुट उघडले आणी उडत वरआला.
आणी म्हणला मला माहीत होत शेंबडे तु उडी नाही मारणार.
म्हणुन त्या दिवसापासुन ladies first हा नियम बनवण्यात आला.

Ekada 2 Prem Karnarya Zodapyani Aatmhatya Karnyache Tharvale

Mulane Aadhi Udi Marali

Muline Dole Band Kele Aani Maghe Sarakli.

Mulane Havet Pyarashut Uaghadle Aani Var Aala

Aani Mhanala “Mala Mahit Hot Shembade Tu Udi Nahi Maranar”

Mhanun Tya Divasapasun Ladies First Ha Niyam Banvanyat Aala

 

Comments

Leave a Comment