बाबा  मुलगी

बाबा मुलगी

बाबा : पोरी, मोठी झाल्यावर तू काय करणार आहेस?

मुलगी : काही नाही. आई बनेन, शिक्षण घेईन, लग्न करीन. आणखी काय करणार?

बाबा : योजना चांगल्या आहेत तुझ्या बेटा. फक्त जे काही करशील ते योग्य क्रमाने कर, म्हणजे झालं!!!

Baba: Pori Mothi Zalyavar Tu Kay Karnar Aahes?

Mulagi: Kahi Nahi. Aai Banen, Shikshn Gheain Lagn Karin Aankhi Kay Karnar?

Baba: Yojana Changlya Aahet Tuzya Beta Fakt Je Kahi Karshil Te Yogy Kramane Kar Mhanje Zal!!!

I Chalu Aahe.

Comments

Leave a Comment