आग ए म्हशे

आग ए म्हशे

पक्या बाईक वरून एका मुलीला बघत जात असतो….

तेवढ्यात बाईक वरून तो पडतो….

तेवढ्यात ती मुलगी हसू लागते आणि बोलते, समोर बघून चालवायला काय होत…

पक्या उठतो आणि बोलतो, “आग ए म्हशे, हि हि हि हि काय करते… माझी बाईक वरून उतरायची स्टाइल आहे ती…

Pakya Baik Varun Eka Mulila Baght Jat Asto ….

Tevhadyat Baike  Varun To Padto

Tevhdyat Ti Mulagi Hasu Lagte Aani Bolate Samor Bghun Chavayla Kay Hot….

Pakya Uthato Aani Bolto ,” Ag Ye Mhashe , Hi Hi Hi Hi Kay Karte…. Mazi Baike Varun Utaraychi Style Aahe Ti ….

 

Comments

Leave a Comment