म्हसोबा, सटवी आणि टवळी

म्हसोबा, सटवी आणि टवळी

बंटीच्या घरी आलेले पाहुणे जेवायला बसलेले असताना बंटीमोठ्याने म्हणाला
.
.
“आई, आपल्याकडे आजोबा, आजी आणि आत्या आले आहेत. .
.
.
तू तर म्हणत होतीस की म्हसोबा, सटवी आणि टवळी चरायला येणार  आहेत,
.
त्यांच काय झाल ?

Bantichya Ghari Aalele Pahune Jevayla Baslele Astana Bantimotyane Mhanala

.

“Aai Aaplyakde Aajoba, Aaji Aani Aatya Aale Aahet..

.

Tu Tar Mhant Hotis Ki Mhsoba, Satvi Aani Tavli Charayla Yenare Aahet,

.

Tyanch Kay Zal?

Comments

Leave a Comment