कंजुस मारवाडी

कंजुस मारवाडी

एकदा एक मारवाडी रेल्वेने प्रवास करत होता. गाडीत त्याच्या समोर एक चिनी माणुस येऊन बसला. काही वेळाने त्या चिनी माणसाला एक डास चावायला लागला. त्याने तो डास मारला व खाऊन टाकला.

थोड्या वेळाने त्या मारवाडी माणसाच्या हातावर पण एक डास बसला. मारवाड्याने तो डास पकडला व त्या चिनी माणसाला विचारले,” विकत घेतोस का ?

Ekada Ek Marvadi Railwene Pravas Kart Hota.Gadit Tyachya Samor Ek Chini Manus Yeun Basla. Kahi Velane Tya Chini Mansala Ek Das Chavayla Lagla.Tyane To Das Marla Aani Khaun Takla.

Thodya Velane Tya Marvadi Mansachya  Hatavr Pn Ek Das Basla .Marvadyane To Das Pakdla Aani Tya Chini Mansala Vichyarle,”vikat Ghetos Ka?

 

 

Comments

Leave a Comment